• Kalendarz roku szkolnego:
 • zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczęły się 2 września 2019r., a skończą 26 czerwca 2020r.
 • koniec pierwszego półrocza – 31 stycznia 2020r.
 • zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2019r., a skończy się 31 grudnia 2019r.
 • ferie zimowe trwają od 13 stycznia do 26 stycznia 2020r.
 • wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
 • egzamin klas ósmych odbędzie się w dniach od 21 kwietnia do 23 kwietnia 2020r.
 • ferie letnie trwają od 27 czerwca od 31 sierpnia 2020r.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: (w tych dniach na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze)
 • od 21 kwietnia do 23 kwietnia 2020r. Egzamin klas ósmych.
 • od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2020r.
 • 12 czerwca 2020r.
 • Rekolekcje wielkopostne:
 • 16 – 18 marca 2020r.