Menu witryny

Erasmus+ 2022

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie od 2004 roku realizuje projekty międzynarodowe, nazywały się one różne, ale przez te wszystkie lata uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz wymiany międzynarodowej. W roku 2022 r. zamknęliśmy trzy projekty i obecnie pracujemy w programie „Akredytacja 2020-2027”

W edycji 2021/2022 podjęliśmy działania, które wynikały z naszego planu zatwierdzonego przez Międzynarodową Agencję. W szkole prowadzimy jednocześnie różnego rodzaju działania. Od lutego do maja 2022 r. realizowaliśmy międzynarodowy projekt E-Twinning pod tytułem „Let’s learn with drama” – „Uczymy się z dramą”. W ramach projektu, wspólnie z uczniami i nauczycielami dziesięciu szkół z Turcji, wykonaliśmy kilka aktywności. Dzieci stworzyły swoje awatary przy pomocy narzędzi internetowych (m.in. ChatterKid) oraz krótko się przedstawiły. Przygotowały krótkie improwizacje z wykorzystaniem magicznych słów typu: „proszę, przepraszam, dziękuję”. Opracowały kreskówki , korzystając z narzędzia internetowego Comics Creator. Przygotowały przedstawienie o tematyce przyrodniczej „Wiosenne gniazdo”. Podzielone na cztery zespoły, po kolei wywiązywały się ze swojego zadania (scenariusz, projektowanie strojów, wykonanie strojów i przedstawienie, gra aktorska). Niektórzy nauczyciele wraz ze swoimi uczniami prowadzą korespondencję z wybranymi szkołami w różnych krajach za granicą. Siedmiu nauczycieli skorzystało z kursów języka angielskiego i jeden z języka hiszpańskiego, odbywały się one na Malcie, Cyprze i w Hiszpanii. Kursy te przyczyniają się do łatwiejszej komunikacji między nauczycielami za granicą. Nauczyciele zdobywają też dodatkowe umiejętności w zakresie zajęć out-door, co oznacza edukację na zewnątrz w naturalnym środowisku. Uczniowie mają możliwość pracy na zewnątrz, z czego powstają ciekawe pomysły i prace m.in. mandale z darów jesieni, łapacze znów z patyków, budowanie strażnika lasu z naturalnych materiałów, wykonywanie pocztówek „z darów lasu” i wiele innych ciekawych propozycji prac. W klasach starszych w zależności od tematyki prowadziliśmy zajęcia na orientację, tworzymy mapy i zadania terenowe i tu przypominaliśmy sobie harcerską zabawę „w podchody”. Wszystkie te zajęcia uatrakcyjniają pracę uczniów i wyzwalają ich kreatywność. Od IX 2022 do VI 2023 nauczyciel prowadzi też dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego dla klas piątych, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W październiku 2022 roku przez trzy dni wraz z nauczycielem głównym prowadziła zajęcia języka angielskiego native spiker. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji swojego języka angielskiego z językiem Amerykanki, co było ich zdaniem ciekawym doświadczeniem. W październiku 2022 r. uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami wzięli udział w tygodniowym wyjeździe do Grecji – Agies Nikolas. Po rozmowie z uczniami, nauczycielami oraz ich prezentacją na forum szkoły, społeczność szkoły uzyskała informację w czym brali udział w zaprzyjaźnionej szkole. Aktywności było bardzo dużo, a po pracy w szkole, nauczyciele zapewnili Im jeszcze poznanie przepięknego terenu i jego zabytków. Uczniowie podkreślali też jako wartość dodaną takiego wyjazdu praktyczną naukę komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele po swoich mobilnościach wprowadzają do szkoły ciekawe zajęcia, sprawdzone metody pracy, wzbogacają w uczniach chęć zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz uczniowie łatwiej odnajdują się w wystąpieniach przed publicznością szkolną.

Realizacja projektów międzynarodowych to ciekawe i inspirujące doświadczenie. Uczniowie rozwijają umiejętność komunikacji, wyrażania siebie oraz współpracy w szkole i poza nią. Poznają też nowe narzędzia TIK, które wykorzystują w bieżącej pracy: m.in. Socrative, Google Slide, Quizizz, Eduplay, programowanie robotów, używanie drukarki 3D i wiele innych. Wszystkie projekty międzynarodowe w tym akredytacja wnoszą dużą wartość dodaną dla rozwoju, osobistego i zawodowego nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, wpływają też na promocję szkoły w środowisku lokalnym w kraju i za jego granicami. Uczniowie przekonują się o tym, że warto uczyć się języków obcych, poznawać nowych ludzi, kraje, w których żyją, a przede wszystkim inwestować w swój szeroko rozumiany rozwój. Zdobywanie tych wszystkich umiejętności przyczynia się do łatwiejszego funkcjonowania w kulturze międzynarodowej.

erasmus 2022

   więcej zdjęć

 

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz