AKCJA WOLONTARIATU Zbiórka na remont kaplicy w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Dzierżążnie

Dnia 21 listopada 2021r. w dekanacie kartuskim odbyła się zbiórka pieniędzy na remont kaplicy szpitalnej w Dzierżążnie. Kaplica służy wszystkim pacjentom i pracownikom szpitala. Z posługi Mszy Świętej mogą korzystać wszyscy, którzy przebywają tam na dłuższej rehabilitacji. Miejsce sprawowania kultu religijnego jest w szpitalu bardzo potrzebne. Chorzy, którzy mogą sami przemieszczać się, często gromadzą się tam, aby wspólnie odmawiać różaniec. Okazało się, że po wielu latach użytkowania kaplica wymagała gruntownego remontu. Wolontariusze z naszej szkoły również włączyli się w tę dobroczynną akcję. Kwestowali w niedzielę przy kościele parafialnym w Somoninie i zebrali 2.818 złotych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, serdecznie dziękujemy.

zbirka na kaplic