Menu witryny

Dla zdrowia i bezpieczeństwa 2021

Uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej w Somoninie przystąpili do programu „DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA – część II” przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie. W ramach działań projektowych od marca do czerwca rozpoczęli podróż do magicznego świata emocji i twórczego działania.

W części warsztatowej zajęcia miały na celu wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności tj. komunikacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami, własnym gniewem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, współpracę w grupie oraz empatię. Dzieci bawiły się chustą animacyjną, która okazała się wspaniałym narzędziem do wyrażania swoich uczuć.W przyjaznej atmosferze akceptacji i zrozumienia ćwiczyły scenki dramowe, których celem było nie dać się sprowokować, czyli rozwiązać problem rozmawiając ze sobą w sposób asertywny. Na sylwetach malowały, gdzie „mieszkają” nasze emocje. Dzieci już wiedzą jakie sygnały daje nam nasze ciało, przeżywając różnego rodzaju emocje i co możemy zrobić, aby poradzić sobie, gdy rozsiądzie się w naszym ciele „gość” czyli złość. Podczas zajęć warsztatowych dzieci wyzwalały swoje emocje podczas malowania dłońmi, wykonując prace artystyczne.

Finalnym efektem zajęć było wystawienie przez dzieci przedstawienia pt. „Zagubiony czas” z okazji Dnia Rodziny. Spektakl odbył się przy udziale pani dyrektor Jolanty Bociańskiej, pani pedagog Katarzyny Mielewczyk oraz niezawodnych Rodziców. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do niego. Samodzielnie przygotowywały dekorację oraz stroje. Nauczyły się pięknie swoich ról oraz tekstów piosenek.

Udział w projekcie dostarczył dzieciom wielu pozytywnych bodźców do działania, poznania samego siebie, wiary we własne możliwości oraz akceptacji siebie i innych. Dzieci miały okazję do skonfrontowania się z samym sobą, a także innymi uczestnikami projektu. Stały się sobie bardziej bliskie, otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Przede wszystkim zrozumiały, że nie warto reagować w gniewie. Każdy ma prawo do przeżywania emocji na swój sposób, jednak należy je wyrażać w taki sposób, aby nie krzywdzić przy tym drugiego człowieka.

dla zdrowia i bezpieczestwa

więcej zdjęć

 

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz