Wojewódzki Konkurs Historyczny 2021

W dniu 19 lutego 2021r. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych. Uczeń naszej szkoły, Jan Formela, uzyskał kwalifikację do etapu wojewódzkiego. Konkurs przedmiotowy z historii obejmuje treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej, wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia oraz treści, np. z zakresu prehistorii, historii regionu pomorskiego. Uczniowie rozwiązywali test zawierający zadania zamknięte, otwarte i zadania dotyczące analizy materiałów źródłowych.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale konkursu.