Egzamin 8 klasa
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Rekrutacja 8 klasa
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 35 /2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek