Informacja o rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I

 

 Wszystkie wnioski przyjęcia do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów zostały rozpatrzone pozytywnie