Apel z Okazji Dnia Niepodległości 2019

W dniu 8 listopada 2019r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Poprzedzony został wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu państwowego w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”. Akcja ta była kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. W tym roku w apelu wystąpili uczniowie i jednocześnie harcerze z klasy VIa i VIb oraz chór szkolny. Akademia poświęcona była tym wszystkim Polakom, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny podczas wielu bitew i wojen. Chcieliśmy w ten sposób złożyć im hołd za życie, które oddali w imię niepodległości naszego państwa. Odbyliśmy podróż słowno – muzyczną od końca XVIII wieku, aż po upadek komunizmu w Polsce. Osoby prowadzące apel przybliżyły widzom tło historyczne od upadku Polski do 1989r. Natomiast recytatorzy i chór uświetnili uroczystość poezją i pieśnią. Zwłaszcza utwory muzyczne dostarczyły wielu wzruszeń. Na zakończenie uczennice klas ósmych wykonały taniec z flagą.

apel z okazji dnia niepodlegoci 2019

więcej zdjęć