Menu witryny

JAK ZDROWO ŻYĆ? - program profilaktyczny.

Program profilaktyczny przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.
Nauczyć się żyć na nowo w Wandzinie

Uczniowie z naszej szkoły pojechali do Wandzina „Szkoły Życia”. Jest to największy w Polsce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Terapeuta oprowadzając nas po ośrodku opowiadał jak powstało tu, sprawne ekologiczne przedsiębiorstwo społeczne, zajmujące się hodowlą rodzimych ras królików i kur, uprawą starych wysokopiennych odmian drzew owocowych, a także tradycyjnym przetwórstwem warzyw i owoców. Praca w gospodarstwie wspomaga terapię podopiecznych i zapewnia samowystarczalność ośrodka. W EKO „Szkole Życia” obowiązuje system terapeutyczno-readaptacyjny opracowany i wdrożony przez kadrę ośrodka. Głównym jego elementem są grupy terapeutyczne, których członkowie wykonują konkretne zadania w gospodarstwie. Po zapoznaniu z funkcjonowaniem ośrodka uczniowie udali się na warsztaty z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej z psychologami i terapeutami. Była to nietypowa lekcja wychowawczo - profilaktyczna uczenia się życia zgodnie z wartościami.

nauczy si na nowo y w wandzinie 2019

Czas na zdrowie

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, których celem było promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania wśród młodzieży. Program łączył funkcję edukacyjną z elementami międzyszkolnej rywalizacji i dobrą zabawą. Działanie rozpoczęło się spotkaniem warsztatowym, na które zostali zaproszeni uczniowie z szkół podstawowych w Gminie Somonino. Podczas spotkania zapoznali się z zasadami prawidłowego odżywiania, wzięli udział w quizie oraz przygotowali smaczne sałatki. Podsumowaniem spotkania był wspólny posiłek. Na zakończenie uczniowie otrzymali nagrody o tematyce zdrowego odżywiania. Na zakończenie działań uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do kina dyskusyjnego - profilaktyka zachowań niepożądanych).

czas na zdrowie 2019 

Używki odstawiamy o zdrowie dbamy

Podczas wieczoru młodzież została zapoznana z konsekwencjami, jakie niosą za sobą zachowania ryzykowne (sięganie po alkohol, papierosy oraz inne używki…). Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Państwowa Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kartuzach. Na zajęciach użyliśmy alkogogli. Alkogogle to specjalnie skonstruowane okulary, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po użyciu alkoholu (nasze imitowały stan nietrzeźwości ok. 1 promila). Poprzez konkretne ćwiczenia (chodzenie po linii, zbieranie drobnych przedmiotów, chwytanie małych piłek, wrzucanie piłek do pojemnika itp.) uczniowie mogli sprawdzić, w jaki sposób alkohol zmienia postrzeganie i sprawność. Każde ćwiczenie najpierw wykonywane było bez okularów, by porównać efekt tych samych czynności na trzeźwo i „ pod wpływem alkoholu” Okazało się, że założenie alkogogli skutkuje: podwójnym widzeniem, zniekształceniem, zamazaniem obrazu, złą oceną odległości, myleniem kierunków, co spowodowało, że niektóre ćwiczenia okazywały się „niewykonalne”. Poprzez zabawę z alkogoglami mogli sprawdzić jak widzi i zachowuje się osoba po spożyciu środków uzależniających.

uywki odstawiamy o zdrowie dbamy 2019

 

Wędkarstwo - alternatywa na zachowania niepożądane

 

Podczas zajęć dodatkowych uczniowie rozwijali swoje pasje. Nauczyli się spędzać wolny czas w zgodzie z naturą. Nauczyli się być asertywni na pożądania negatywne. Doskonalili umiejętności wędkarskie. Doskonalenie technik połowu. Zostali przygotowani do konkursu z wiedzy wędkarsko – ekologicznej. Wzięli udział w olimpiadzie wędkarsko – ekologicznej.

więcej zdjęć

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

CMI baner na stronę www

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz