Ubezpieczenie dzieci, młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w naszej szkole

 

POLISA UBEZPIECZENIOWA  

1043057039

- Zgłoszenia szkody należy dokonać dzwoniąc na INFOLINIĘ PZU 801 102 102 lub na stronie internetowej www.pzu.pl.

- Niezbędne jest podanie nr polisy ubezpieczeniowej (nr powyżej).

- Szkoda uzyskuje swój numer szkody.

- Rodzic/prawny opiekun poszkodowanego zgłasza się z dokumentacją medyczną do PZU w Kartuzach.