Projekty szkolne - Zdrowo żyć 2022

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od marca do czerwca 2022 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ZDROWO ŻYĆ – część II”. Był on kontynuacją Programu realizowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły i nie tylko z różnego rodzaju form aktywności. Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „ZDROWO ŻYĆ” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

  • „Z KULTURĄ POPRZEZ ŚWIAT” – warsztaty profilaktyczne z elementami dramy dla uczniów kl. III, pogadanki, praca w grupie, ekspresja twórcza, wyjazd uczniów do teatru
  • „NUDA JEST POTRZEBNA” – zajęcia z dziećmi w świetlicy szkolnej, realizacja tematyki: „ Nudzenie się w nowej odsłonie”, „ Polubienie samego siebie”. Stworzenie w świetlicy miejsca do odpoczynku –   „ kącika wyciszenia”.
  • „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE”- warsztaty muzyczne dla uczniów kl. I - zajęcia rozwijające umiejętność gry na dzwonkach diatonicznych, udostępnienie materiałów do indywidualnych ćwiczeń w domu, jako forma spędzania czasu wolnego, prezentacja efektów na spotkaniu z rodzicami, wyjazd do teatru „Miniatura”.
  • „MAGIA SPORTU – ALTERNATYWĄ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ” - zajęcia wychowawczo - profilaktyczne z uczniami klasy V na temat zdrowego stylu życia, propagowanie sportu jako alternatywy spędzania czasu w sposób ciekawy i aktywny - wyjazd do Aquaparku.
  • Mistrzostwa Szkoły w LA - „PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT” – zawody sportowe i inne działania mające na celu kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Przyswojenie przez dzieci i młodzież zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie (szacunek wobec konkurentów, właściwe reagowanie na porażkę) oraz promowania zdrowego stylu życia.
  • „PRZERWA NA ZDROWIE” – Program był realizowany w klasie I integracyjnej podczas przerw śródlekcyjnych oraz w ramach dodatkowych inicjatyw, poprzez rozwijaniu i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Tematyka zajęć dotyczyła ćwiczeń: relaksacyjnych, integracyjnych, muzycznych, tanecznych, kreatywnych.
  • „UZALEŻNIENIA SĄ GROŹNE – NA TROPIE PAPIEROSÓW, ALKOHOLU I GIER KOMPUTEROWYCH” – zajęcia profilaktyczno - wychowawcze w wybranych klasach (IV b, V b, VII a, VIIc ,VIII b) z wykorzystaniem filmów profilaktycznych na temat uzależnień, zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, tematyka filmów promowała zdrowy styl życia bez nałogów.
  • „SZKOLNY DZIEŃ PROTESTU PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI” – akcja profilaktyczna dla całej społeczności szkolnej. Prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych we wszystkich klasach zgodnie z złożeniami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Kultura i szacunek tworzą Twój wizerunek”. Wykonywanie dodatkowych zadań (m.in. tj: gazetki, hasła, plakietki, Szkolny Hymn Przeciw Przemocy i Agresji) związanych z ww. akcją profilaktyczną przez uczniów z poszczególnych klas. Propagowanie życzliwości, tolerancji, empatii i szacunku do drugiego człowieka.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku szkolnym 2022/2023.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

jak zdrowo y 2022

więcej zdjęć