Oblicza Globalizacji-konkurs wojewódzki 2019

W dniu 30.05.2019r. w naszej szkole odbył się konkurs ekologiczny pod hasłem: „Czas na las”.W zmaganiach uczestniczyło 9 drużyn z województwa pomorskiego. Zespoły miały do wykonania trzy zadania. Między innymi rozpoznawanie gatunków roślin spotykanych w lesie, napisanie wiersza na temat lasu, a także rozwiązanie testu dotyczącego pracy leśniczego, zwierząt żyjących w lesie. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury z przedstawicielami Nadleśnictwa Kartuzy, Zakładu Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Dodatkową atrakcją był ciekawy wykład p. Daniela Kobieli z Nadleśnictwa, który z dużą pasją opowiadał o pracy w lesie.Ostatecznie przyznano trzy miejsca następującym szkołom:

I miejsce -Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Somoninie

II miejsce-Szkoła Podstawowa wKamienicy Królewskiej

III miejsce-Szkoła Podstawowaw Chwaszczynie

oblicza globalizacji 2019

więcej zdjęć