Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 2019

Z uwagi na potrzeby młodzieży związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, po raz kolejny zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły spotkanie ze specjalistami, którzy w ciekawy sposób przeprowadzili warsztaty z uczniami klas gimnazjalnych i klas ósmych na temat, jak trafnie wybrać szkołę, czym kierować się przy jej wyborze. Udzielali informacji o możliwych ścieżkach kształcenia, wskazywali metody planowania kariery w celu nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy. Uczniowie poznali rynek pracy, zawody, które cieszą się ogromnym popytem i te zawody, którymi rynek pracy jest nasycony. Myślimy, że uczniowie podejmą trafne decyzje związane z kolejnym etapem edukacji.

mobilne centrum informacji zawodowej 2019

więcej zdjęć