Wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego - pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz

 


Ogłoszenie

 

Wszystkie wnioski przyjęcia do oddziału przedszkolnego złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów do dnia 24.4.2020 r. zostały rozpatrzone pozytywnie, dzieci zostały przyjęte do przedszkola