Wniosek przyjęcia do klasy I - pobierz

 


 Ogłoszenie

Wszystkie wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów zostały rozpatrzone pozytywnie