Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Somoninie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

----------------------------------------------

 

Zarządzenie Wójta Gminy Somonino dotycząceustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klas pierwszych - pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Gminie Somonino na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych - pobierz

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Gminie Somonino na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej - pobierz