Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 Przewodnicząca:   Sylwia Szwaba

Zastępca:   Magdalena Drążkiewicz

Sekretarz:   Tomasz Pałubiak

Skarbnik:   Klaudia Struzik