Zajęcia profilaktyczne „ZDROWY I AKTYWNY MALUCH”

Zajęcia profilaktyczne „ZDROWY I AKTYWNY MALUCH”

Prowadząca zajęcia: Arleta Ciechanowska

     W październiku 2016 r. w grupie „0” rozpoczęły się zajęcia - „Zdrowy i aktywny Maluch”.  Zajęcia prowadzone  są w ramach Programu „Alternatywa” realizowanego we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.

     Głównym celem zajęć jest wskazanie uczniom zdrowej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu oraz zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Zajęcia podzielone są na 4 bloki i podsuwać będą dzieciom pomysł i alternatywę na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. 

1. ZDROWYM BYĆ – zasady zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku (zajęcia teoretyczne, pogadanka nt  przeciwdziałania uzależnieniom,  wykonywanie zdrowych kanapek, wędrówki piesze po okolicy itp.)

2. SPORT TO ZDROWIE – zajęcia sportowe, jako alternatywa spędzania wolnego czasu (gry i zabawy, zajęcia taneczne, zajęcia relaksacyjne przy muzyce itp.)

3. WESOŁE ORIGAMI – zajęcia plastyczne pomysłem na nudę (wykonanie prac plastycznych metodą orgiami)

4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia sportowe, połączone gimnastyką korekcyjną. 

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w tej formie zajęć.

zdrowy maluch 1zdrowy maluch 2