Zajęcia profilaktyczne „ZAGRAJMY RAZEM”

 Zajęcia profilaktyczne „ZAGRAJMY RAZEM”
dla uczniów klas młodszych

realizacja: październik, listopad, grudzień 2016 r.

Prowadząca zajęcia: Barbara Rychert

     W ramach Programu ALTERNATYWA realizowanego przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie, w Szkole Podstawowej w Somoninie odbywają się zajęcia pod hasłem „ZAGRAJMY RAZEM”. W zajęciach uczestniczy 35 dzieci z klas 1-3. Zajęcia mają na celu wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, jako sposobem na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, pogłębienie więzi z kolegami, a także propagowanie takiej formy spędzania czasu z rodziną. W czasie spotkań promujemy zdrowy styl życia, dzieci uczestniczą w pogadankach na temat przeciwdziałania uzależnieniom i utrwalają właściwe postawy społeczne. Uczą się współpracy, integrują, nabywają umiejętność kulturalnego wygrywania i honorowego przegrywania.

zagrajmy razem 1zagrajmy razem 2zagrajmy razem 3