WARSZTATY KULINARNE

WARSZTATY KULINARNE

realizacja: listopad, grudzień 2016 r.

Prowadząca: Paulina Grudniewska

     W ramach realizacji Programu Profilaktycznego „Alternatywa”, finansowanego ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Szkole Podstawowej w Somoninie prowadzone są zajęcia kulinarne. Zaplanowano je ze względu na duże zainteresowanie wśród dzieci tego typu aktywnością oraz zważając na potrzebę wskazania uczniom alternatywy dla spędzania czasu przed komputerem całymi popołudniami. W niektórych przypadkach obserwuje się również symptomy uzależnienia w tej dziedzinie. Każde zajęcia rozpoczynały się krótką pogadanką na temat wpływu komputera i Internetu na nasze życie. Następnie dzieci uczyły się krok po kroku przygotowywać prosty posiłek, złożony ze zdrowych składników. Przy okazji zwrócono też uwagę na aspekt zdrowego odżywiania. Uczniowie poprzez samodzielną pracę odkryli radość z gotowania, co przenosili również do swoich domów. Kształtowali też w sobie samodzielność, dzięki czemu będą mogli częściej sprawdzać swoje umiejętności w kuchni, w wolnym czasie. Wszystkie potrzebne produkty spożywcze, jak również inne materiały zakupiono dzięki wsparciu finansowemu z Komisji.

     Zajęcia poprzedzone były również pogadankami na temat zdrowego stylu życia oraz sposobów unikania substancji szkodliwych dla zdrowia oraz uzależniających.

warsztaty kulinarne 1warsztaty kulinarne 2