Zajęcia profilaktyczne: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 Zajęcia profilaktyczne: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

realizowane w ramach Programu ,, Alternatywa”

Cel: promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

Działania w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2016r.

Prowadząca zajęcia: Mirosława Flisikowska

     W ramach programu „Alternatywa” uczniowie Szkoły Podstawowej w Somoninie brali udział w wycieczce rowerowej na trasie Somonino – Kiełpino – Kartuzy (ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Dębowe Błota” – Somonino). Wracaliśmy drogami leśnymi od ulicy Zamkowej. Po drodze mieliśmy okazję zapoznać się z pięknymi gatunkami drzew jesiennych lasów kaszubskich (rozpoznawanie gatunków, orientacja na mapie i na GPS – praktyczna nauka). W miesiącu listopadzie odbyły się zajęcia informujące o tym jak należy dbać o rower (konserwacja, przegląd roweru).

     W grudniu uczniowie uczestniczyli w dwóch wyjazdach na lodowisko. W ramach zajęć z uczniami zostały przeprowadzone pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom tj.: alkohol, papierosy, narkotyki.

Zostały zrealizowane działania dotyczące:

- propagowania zdrowego stylu życia,

- aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania własnych zainteresowań.

     Uczniowie klasy VIa na spotkaniach w klasie opracowali koncepcję folderu promującego aktywny wypoczynek pod tytułem: „Trzymaj formę”. Na zajęciach omawialiśmy zasady zdrowego odżywiania (co jest podstawą prawidłowego żywienia, ile powinno się ważyć itp), a także odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: Jakie jest znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia? Powtórzyliśmy też zasady BRD i zasady zachowania się w miejscach publicznych. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest dobrą formą profilaktyki i uczniowie chętnie w niej uczestniczą.

Opracowała: Mirosława Flisikowska

w zdrowym ciele