Owoce w szkole - rok szkolny 2016/2017

     W roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz przystąpiliśmy do programu ,,Owoce w szkole”. Programem objętych jest 212 uczniów z klas 0-3. Uczniowie dwa razy w tygodniu dostają zdrowe warzywa i owoce. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. W skład porcji owocowej wchodzą owoce np.: jabłko, gruszka lub sok owocowy. Natomiast w skład porcji warzywnej : marchewka, rzodkiewka, papryka, czasami sok warzywno-owocowy. W ramach działań dodatkowych uczniowie biorą udział w konkursach tematycznych, działaniach kulinarnych, degustacjach, pogadankach i organizacji zdrowych dni w szkole. Przykładem takiego dnia może być np. ,,Dzień biało- fioletowy” , ,,Dzień pomarańczowy”. Odbył się też festiwal kuchni europejskich i cała szkoła wzięła udział w programie ,,Śniadanie daje moc”.