"CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!"

PROJEKT EKODETEKTYWÓW

"CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!"

     W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do organizacji powiatowych spotkań szkolnych ekodetektywów pod hasłem: "CO₂ - wróg numer jeden każdego z nas!", który realizowany jest poprzez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Głównymi koordynatorami projektu są pani Ewa Jelińska oraz pani Mirosława Flisikowska.

     Głównym celem projektu jest edukacja uczniów w zakresie ograniczania emisji CO₂, zaangażowanie ich w działania proekologiczne i zachęcenie do podejmowania własnych inicjatyw redukcji emisji CO₂ w szkole jak i w domu. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego. Na początku listopada w Szkole Podstawowej w Somoninie w ramach Międzyszkolnego Dnia Ekologicznego, odbędzie się quiz sprawdzający wiedzę ekologiczną, prelekcja "Odnawialne źródła energii",a także liczne gry i zabawy ekologiczne, dzięki którym uczniowie poznają się nawzajem i wspólnie pogłębią wiedzę na temat redukcji emisji CO₂ .W ramach podziękowania za przyjazd do Somonina nasi uczniowie przygotują ekologiczny poczęstunek z mnóstwem warzyw i owoców. Przy okazji zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników. Międzyszkolny Dzień Ekologiczny to jeszcze nie koniec projektu, wręcz przeciwnie, punkt wyjścia do konkretnych działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Uczestniczący w nim uczniowie opracują wspólny plan działań i zobowiążą się do jego realizacji. Głównym zadaniem kolejnego etapu projektu będzie praktyczne poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii. Uczniowie odwiedzą firmę zajmującą się technologią odnawialnych źródeł energii i przygotują na jej temat sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej albo fotoreportażu. W sprawozdaniu powinny się znaleźć następujące elementy:

-lokalizacja instalacji (miejscowość),

-rodzaj wykorzystanego źródła energii,

-opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),

-dokumentacja fotograficzna.

     Uczniowie uczestniczący w niniejszym projekcie przygotują na swoim terenie ekologiczną akcję "Oddychajmy świeżym powietrzem", na którą będą się składać działania edukacyjne według pomysłów, które opracujemy na wspólnym spotkaniu w Somoninie.

     Uwieńczeniem projektu będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami (wymiana drogą mailową, internetową), gdzie zostaną wykonane sprawozdania z wizyty w firmach i z przeprowadzonych akcji edukacyjnych, a także zostanie zaplanowana dalsza współpraca międzyszkolna. Każda szkoła zapozna się z pomysłami szkół biorących udział w projekcie. Głównym punktem dalszej współpracy będzie przygotowanie Dnia Rowerzysty (maj), który wpisuje się w temat niniejszego projektu. Rower zamiast samochodu to jedna z najważniejszych metod ograniczenia emisji CO₂.

     Jesteśmy przekonani, że ten projekt pokaże, jak można w nowoczesny sposób edukować uczniów i lokalne społeczności w zakresie ograniczania emisji CO₂, mobilizując ich do zaangażowania w działania proekologiczne i podejmowania własnych inicjatyw redukcji emisji CO₂ w szkole jak i w domu.

Opracowała: Mirosława Flisikowska

detektyw-ruchomy-obrazek-0016