Szkolny konkurs o kardynale Stefanie Wyszyńskim 2019

Dnia 20 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie podsumowano konkurs plastyczny na wykonanie plakatu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Do konkursu zaproszono klasy IV- V, każdy uczeń mógł wykonać jedną pracę plastyczną formatu A3 techniką dowolną. Do konkursu zgłoszono 71 prac, które zaprezentowano na wystawie, na szkolnym korytarzu. Komisja w składzie: Elżbieta Mateja, Małgorzata Wesołowska, Natalia Markowska- Litwin, Michał Rychert- przewodniczący Samorządu Szkolnego wyłoniła laureatów konkursu

I miejsce- Aleksandra Goldmann- klasa VB
II miejsce- Łukasz Szreder- klasa IV
III miejsce- Nikola Kobiela- klasa IV
Wyróżnienie: Tymoteusz Bistron- klasa V A
Wyróżnienie: Jakub Benkowski – klasa V C
Wyróżnienie: Damian Szreder- klasa V C
Dnia 27 listopada 2019r w Szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs poprzedziły klasowe eliminacje. Z każdej klasy do etapu szkolnego przeszły osoby z najwyższą punktacją. W zmaganiach konkursowych spotkało się 24 uczestników z klas VI-VIII. Uczniowie musieli popisać się wiedzą o Patronie swojej szkoły. Sprawdzian konkursowy zawierał 11 pytań otwartych z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce- Oliwia Sominka - klasa VIB
II miejsce – Małgorzata Leszkowska- klasa VIIB
II miejsce- Kinga Gronda- klasa VIB
III miejsce- Łukasz Kusiak- klasa VIA
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 20 grudnia 2019r. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Elżbieta Mateja.

szkolny konkurs o kardynale stefanie wyszyskim 2019

więcej zdjęć