Szkolny Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim 2019

Dnia 27 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Somoninie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs poprzedziły klasowe eliminacje. Z każdej klasy do etapu szkolnego przeszły osoby z najwyższą punktacją. W zmaganiach konkursowych spotkało się 24 uczestników z klas VI-VIII. Uczniowie musieli popisać się wiedzą o Patronie swojej szkoły. Sprawdzian konkursowy zawierał 11 pytań otwartych z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce-Oliwia Sominka-klasa VI B

II miejsce-Małgorzata Leszkowska-klasa VII B

II miejsce-Kinga Gronda-klasa VI B

III miejsce-Łukasz Kusiak-klasa VI A

Gratulujemy wszystkim zdobytej wiedzy.

konkurs o wyszyskim 2019

więcej zdjęć