„Wędrówka z Wickiem” czyli XXXIII Rajd Rodło

 „Wędrówka z Wickiem” czyli XXXIII Rajd Rodło

W dniach 12-14 maja 2017r. wytrwali harcerze  z naszej drużyny uczestniczyli w XXXIII Rajdzie Rodło. W harcerskiej wędrówce towarzyszył im ich duchowy opiekun Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, dlatego właśnie jego imieniem została nazwana trasa, którą przemierzali harcerze. Pierwsze zadania związane były z życiem patrona harcerzy ale też był czas na zabawy i gry harcerskie. Największe zadanie czekało jednak uczestników kolejnego dnia. Zarówno zuchy, jak i starsi harcerze z pomocą mapy, musieli przebyć odległość ok. 20 km z Gniewu do Kwidzyna, wykonując przy tym powierzone im zadania. Pomimo, albo raczej dzięki pięknej, ale też upalnej pogodzie, uczestnikom rajdu udało się dotrzeć do celu, a następnego dnia uczestniczyć w uroczystym apelu kończącym XXXIII rajd Rodło.

Czuwaj!

bbbbbbccc

więcej zdjęć ,, Wędrówka z Wickiem"


 

Zapisz