PROGRAM ODDYCHAM NOSEM CAŁY ROK

W minionym tygodniu podczas zajęć logopedycznych w oddziałach przedszkolnych został przeprowadzony scenariusz zajęć z programu Oddycham nosem cały rok, który ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia! Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem ustnym. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania.

Celem programu Oddycham nosem cały rok jest:

- upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;

- uświadamianie rodziców i nauczycieli na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;

- rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;

- usprawnianie narządów mowy;

- ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;

- wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa.

oddycham nosem cay rok 2022

więcej zdjęć