OGÓLNOPOLSKA AKCJA #KOCHAMSŁYSZEĆ 2022

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w Ogólnopolskiej akcji uświadamiającej #kocham słyszeć. Podczas zajęć logopedycznych dzieci poznały funkcjonowanie oraz znaczenie zmysłu słuchu. Zostały uwrażliwione na potrzeby osób z wadą słuchu oraz implantami słuchowymi. Zapoznały się z protezami: aparatami oraz implantami słuchowymi.

Logopeda szkolny

Magdalena Miotk

kocham sysze 2022

więcej zdjęć