Grupa 0E

Grupa „0E” liczy 19 osób – w tym 8 dziewczynek i 11 chłopców. Dzieci z tej grupy są bardzo ciekawe świata. Lubią zabawy na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Nie brak im też pomysłów w czasie dowolnych zabaw. Dzieci zaczynają zawierać nowe przyjaźnie i chętnie razem współpracują. Działalność edukacyjno – wychowawcza w  grupie 6-latów latków opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN, programie autorstwa Mirosławy Anny Pleskot oraz Agnieszki Staszewskiej Miesze pt. ,,Kocham przedszkole’’. Dzieci pracują z pakietami edukacyjnymi „Tropiciele’’ sześciolatek.

0e opis 2019