Menu witryny

Logowanie

Grupa 0A

Grupa 0a - „Biedroneczki”, to najmłodsza grupa w przedszkolu, liczy 22 dzieci: 7 dziewczynek i 15 chłopców. Rocznik 2017 – 2 dzieci (2 dziewczynki) rocznik 2016 – 15 dzieci (5 dziewczynek, 10 chłopców; rocznik 2015 – 5 dzieci (1 dziewczynka, 4 chłopców). Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pozytywne nastawienie, uśmiech, radość, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata. Zaledwie 3 dzieci wcześniej uczęszczało do przedszkola, także rozpoczynamy okres adaptacji w przedszkolu.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie 0 A obejmuje realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” Wydawnictwa WSiP, autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek. Pracujemy na kartach pracy „Tropiciele” 3 i 4 latków. Realizujemy treści programowe właściwe dla tej grupy wiekowej. Bardzo ważne jest, aby nasi wychowankowie jak najlepiej czuli się w przedszkolu bez rodziców i mogli szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku przedszkolnym. Dużo uwagi poświęcimy usprawnianiu i doskonaleniu czynności samoobsługowych dzieci, stosowaniu form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych, wywiązywania się z zawieranych umów w czasie zabawy oraz tworzeniu ciepłej atmosfery. Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach i zabawach, które zawierają treści z wielu obszarów edukacyjnych. Dzieci zapoznają się z literaturą, uczą się nowych piosenek i wierszy. Staramy się uwrażliwiać wychowanków na piękno otaczającej przyrody poprzez różne formy i metody pracy oraz uczyć opiekuńczości w stosunku do ptaków i zwierząt.

0a opis 2019


Zapisz

Zapisz


skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz