Wymiana młodzieży i nauczycieli

W ramach realizacji naszego historycznego projektu „Your History Is Our History” w dniach od 1 do 5 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole uczniów wraz z nauczycielami. Prawie 50 gości z krajów partnerskich: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Węgier oraz Litwy uczestniczyło w licznych i zróżnicowanych aktywnościach zaplanowanych na tę wizytę. Przedstawienie powitalne, które goście mieli okazję zobaczyć, było formą podróży po krajach, które już zwiedziliśmy podczas realizacji projektu, ale też prezentowało elementy wspólne historycznie i kulturowo. Zaproszeni goście uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych w naszej szkole, ale też sami prowadzili lekcje dla polskich uczniów. Aktywności te pozwoliły na wymianę doświadczeń w nauczaniu i uczeniu się, ćwiczenie warsztatu języka angielskiego w praktyce oraz przełamanie bariery wstydu i strachu przed używaniem języka obcego w sytuacjach codziennych. Zajęcia lekcyjne odbywały się nie tylko w budynku szkolnym. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w muzealnych zajęciach warsztatowych, na które składało się zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz warsztaty ceramiki w Żywym Muzeum Ceramiki Necel w Chmielnie. Z pewnością największą wartością projektu okazało się nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy uczniami krajów partnerskich, ich otwartość na różnice kulturowe oraz chęć poznania wspólnej historii Europy. Istotne, że odbyło się to nie tylko w ławie szkolnej, ale w wyniku podróży i uczestnictwa w kreatywnych zajęciach.

wymiana modziey i nauczycieli

więcej zdjęć