Rok szkolny 2022/2023

Program "Podaj dalej życzliwość"                                     pobierz

ZAŁ. 1 Harmonogram działań dla klas I-III                           pobierz     

ZAŁ. 2 Harmonigram działań dla klas IV-VIII                        pobierz

ZAŁ. 3 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych               pobierz