KOMISJE
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 

LP

KOMISJA

SKŁAD KOMISJI

1


Komisja Statutowa

Jolanta Bociańska – Dyrektor Szkoły
Anetta Rozwadowska – Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Przedstawiciel Rady Rodziców
Przewodniczący Samorządu Szkolnego

2

Komisja ds. Pomocy Materialnej Uczniom

Jolanta Bociańska
Anetta Rozwadowska
Katarzyna Przychodna
Weronika Zaborowska

3

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jolanta Bociańska
Barbara Rychert
Anetta Rozwadowska
Beata Chyła -Kobus

4

Komisja Stypendialna

Jolanta Bociańska
Anetta Rozwadowska
Weronika Zaborowska