Dokumentacja

1.   Rekrutacja

2.  Programy i podręczniki

3.  Plan pracy Szkoły Podstawowej

4.  Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej

5.  Statut

6.  Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

8.  Kalendarz roku szkolnego

9.  Komisje

10. Zespoły przedmiotowo-problemowe

11. Regulamin Rady Pedagogicznej

12. Misja i wizja szkoły

13. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych  - RODO