Dokumentacja

1.   Rekrutacja 2017/2018

2.  Programy i podręczniki

3.  Plan pracy Szkoły Podstawowej 2017/2018

4.  Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej

5.  Statut

6.  Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

8.  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

9.  Komisje

10. Zespoły przedmiotowo-problemowe

11. Regulamin Rady Pedagogicznej

12. Misja i wizja szkoły

13. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych  - RODO