Certyfikat ISO

Ustanawiając System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009 zamierzamy osiągnąć systematyczne doskonalenie skuteczności naszej pracy. Dyrektor SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Somoninie wdrażając zasady jakości określone w normie ISO 9001: 2009, deklaruje stałą troskę o doskonalenie pracy szkoły, którą kieruje.