Rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie. Szkoła nie posiada polisy ubezpieczeniowej.